การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2537

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ศักดา ศิริพันธุ์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ศักดา ศิริพันธุ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักเลขาธิการคระรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์2536
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 950 ครั้ง