การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2537

ประติมากรรมลังกระดาษ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ราชาวดี งามสง่า
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท พับลิคบิสเนสพริ้นท์ จำกัด2536
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1264 ครั้ง