การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2537

หนอนอ้วน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กอบชัย สุขสวัสดิ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม น้องแก้ม
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน กอบชัย สุขสวัสดิ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด2536
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1029 ครั้ง