การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

ระยับรุ้ง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วันเนาว์ ยูเด็น
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เต็มดวง เศวตจินดา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1171 ครั้ง