การประกวดหนังสือดีเด่น
26 พฤษภาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

อำเภออึกทึก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ดำรงศักดิ์ บุญสู่
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เฉลิมพล พงศ์เจตน์พงศ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สุวีริยาสาส์น
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1278 ครั้ง