การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

สัตว์เศรษฐกิจพื้นบ้านของไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วลัญช์ เวสารัช
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน "จันทร์กระพ้อ"
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สวัสดี จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1096 ครั้ง