การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

เกิดในเรือ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ส.พลายน้อย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ธีระพันธ์ ลอไพบูลย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สารคดี
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 843 ครั้ง