การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

ศิลปะอาชีพไทย ลำดับที่ 4

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิสูตร นวพันธุ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมควร กองศิลา และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 899 ครั้ง