การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

เสน่ห์ไม้แกะสลักล้านนา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม เจียมจิตร ความสุข
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมภพ ถาวรวัฒนะ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์เริงรมย์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1423 ครั้ง