การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

คู่มือตกแต่งป้ายนิเทศด้วยกระดาษ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม มงคล เปลี่ยนบางช้าง
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุธาทิพย์ อิ่มสำราญ และสุชาดา สืบบุตร
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบรท์มายด์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์ พี พริ้นติ้งกรุ๊ป2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1385 ครั้ง