การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

ชุดจิตกรรมฝาผนังในประเทศไทย วัดคงคาราม

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ น.ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สราวุธ รัศมีจันทรางค์ และเพ็ญนภา กิ่งผดุง
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิชญ์ เยาว์ภิรมย์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท วิริยะธุระกิจ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ด่านสุทธาการพิมพ์2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 877 ครั้ง