การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

เสือตัวใหญ่

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ พรจันทร์ จันทวิมล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เจตน์ วรา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ไบรท์มายด์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์สตาร์ปริ้นท์ จำกัด2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 844 ครั้ง