การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2538

รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สมัย ศรีคำ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด2537
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 948 ครั้ง