การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2539

บ้านไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศาสตราจารย์ พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน พิษณุ โถยอด และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท หลักทรัพย์ กองทุนรวม จำกัด (มหาชน)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัทแอ๊ดว๊านซ์อินเตอร์เนชั่นแนล พริ้นติ้งเซอร์วิสซ์ จำกัด2538
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1105 ครั้ง