การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2539

พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศรีศักร วัลลิโภดม และมานิต วัลลิโภดม
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม โสมภานี ศรีสุวรรณ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปองลิขิต ยวดยง และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ศรีบุญอุสาหกรรมการพิมพ์2538
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1001 ครั้ง