การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2539

น้องตัวสุดท้าย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นินัฎชา พันธุ์มี
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ต้นอ้อ แกรมมี่ กราฟฟิก
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เฉลิมพล พงศ์เจตน์พงศ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ เอส พี เอฟ พริ้นติ้ง กรุ๊ป2538
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 784 ครั้ง