การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2539

บทเรียนของลูกไก่

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ โชติ ศรีสุวรรณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว2538
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 881 ครั้ง