การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2540

ลูกแก้วสำรอง และเรื่องสั้นอื่นๆ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ประชาคม ลุนามัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สหการตนวรรณกรรม
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2539
 จำนวนหน้า197 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
         ลูกแก้วสำรองและเรื่องสั้นอื่น ๆ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน แต่ละตอนประกอบด้วยเรื่องสั้น 4 เรื่อง รวม 15 เรื่อง ผู้เขียนนำเสนอภาพชีวิตมนุษย์อันหลากหลายอย่างเป็นจริง เป็นกลาง และเป็นธรรมด้วยกลการประพันธ์เรื่องแนวหักมุม ภาษาสละสลวย แฝงไว้ซึ่งสัญลักษณ์และด้วยน้ำเสียงประชดประชัน ท้วงติงและเปี่ยมล้นด้วยความหวัง ทำให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสด้านวรรณศิลป์ รู้จักและเข้าใจชีวิตมนุษย์ รวมทั้งปัญหาสังคมบางแง่มุมได้ดีขึ้น นับว่าเป็นวรรณกรรมที่จรรโลงจิตใจ ชีวิต และสังคมไทย 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2133 ครั้ง