การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2540

ตัวเลขทำอะไร

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชีวัน วิสาสะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ชีวัน วิสาสะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2539
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
         ตัวเลขทำอะไร เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเลขโดยมีภาพประกอบตัวเลขและตัวหนังสือขนาดใหย๋ เป็นคำที่มีสัมผัสและคำง่าย ๆ ทำให้เด็กสนใจและเกิดความสนุกสนาน สามารถจดจำได้ง่ายขึ้น
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1208 ครั้ง