การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2540

เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ยุพร แสงทักษิณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของคุรุสภา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2539
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง เป็นหนังสือสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง อันเป็นสิ่งประกอบพระราชอิสริยยศที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ โดยเฉพาะพระร าชพิธีสำคัญ ๆ โดยเฉพาะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชพิธีนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เนื้อหาภายในเล่มกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และรูปลักษณ์ของบรรดาสิ่งอันเป็นมงคล รวมทั้งประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชภิเษก
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1369 ครั้ง