การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2540

พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประทานก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กรมชลประทาน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม บริษัท สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพ่ กรมชลประทาน
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ กรมชลประทาน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2539
 จำนวนหน้า361 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
        พระบารมีแผ่ไพศาล ชลประทานก้าวไกล ประชาไทยร่มเย็น จัดทำขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในงานพัฒนาแห่งน้ำ พระรชดำริและพระบรมราโชบายในสภาพปัญหาแหล่งน้ำของแต่ละภาครวมทั้งพระราชดำริในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาพประกอบตลอดจนการจัดรูปเล่ม ซึ่งนับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 981 ครั้ง