การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2540

หนูน้อยหมวกแดง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุชาดา ตันติสุข
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ลำพู แสงลภ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สุชาดา ตันติสุข
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2539
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1085 ครั้ง