การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2541

ร่างแหแห่งวิหค

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มาโนช พรหมสิงห์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์บ้านทุ่ง
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2540
 จำนวนหน้า 175
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
          ร่างแหแห่งวิหิค  เป็นหนังสือรวมเรื่องแนวสร้างที่มีความเด่นทั้งเนื้อเรื่อง สารประโยชน์ และวรรณศิลป์ ผู้เขียนแสดงให้เห็นธรรมชาติ วิถีชีวิตของมนุษย์ และสะท้อนให้เห็นสังคม มนุษย์จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ได้หากปราศจากความรัก ความเข้าใจ ความเมตตา ความหวัง  และจริยธรรม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น 10 เรื่อง ได้แก่ เพียงดอกไม้ที่จากพราก คุกดอกไม้ ระหว่างรอยมีด ภาพฝาผนัง ในวันอ้างว้าง ความฝันของคนโสมม ห่อกระดาษ ผู้สูญหายระบำคางคก และร่างแห่แห่งวิหค
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1194 ครั้ง