การประกวดหนังสือดีเด่น
20 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2541

โลกแสนสวย นักอนุรักษ์พะยูน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อนุชา สายสุข
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน อนุชา สายสุข
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2540
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 915 ครั้ง