การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2541

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สำนักพิมพ์งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นายวิโรจน์ เทียมเมือง และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด2540
 จำนวนหน้า 299
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
        แนวคิดและทฤศฏีการพัฒนาอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเท็จจริงของงานและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเชิงวิเคราะห์ โดยการอธิบายและชีให้เห็นหลักการแนวคิด และทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานในโครงการนั้น ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ ตลอดจนการจัดทำรูปเล่ม นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่า
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1472 ครั้ง