การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2541

เงินตราล้านนาและผ้าไท

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เนาวรัตน์ เลขะกุล และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ชนินทร์ เพ็งพริ้น และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ชนินทร์ เพ็งพริ้น และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2540
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1071 ครั้ง