การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2541

มรดกสันติภาพ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กฤษณ์ ทองเลิศ และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สันติ อมรสถิตย์ และกมลทิพย์ ศรีธรากุล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน กฤษณ์ ทองเลิศ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ 
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท เซเว่น พริ้นท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด2540
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1068 ครั้ง