การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2541

ติ๊กต๊อกพักผ่อน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชัชชัย ทับทิมอ่อน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม FFC GRAPHIC
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ธวัชชัย นาคประดิษฐ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ เบลฟอร์ด คอร์เปอเรชั่น2540
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1597 ครั้ง