การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

ศิลปะศรีลังกา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปรีชา นุ่นสุข
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2541
 จำนวนหน้า251 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
          ศิลปะศรีลังกา นำเสนอเรื่องราวของประเทศศรีลังกาทั้งด้านประวัติศาสตร์การเมือง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นงานด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ของศรีลังกา ซึ่งมีอิทธพลอย่างมากต่อรูปแบบศิลปะของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ผู้อ่านไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะศรีลังกาเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงความเป็นมาของศรีลังกาทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ประวัติศาสตร์แนวความคิดในการดำเนินชีวิตของชาวศรีลังกาผู้ยึดมั่นในหลักธรรมพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นดินแดนแห่งการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังภูมิภาคเอเซียอาคเนย์              
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1444 ครั้ง