การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

จำหลักไว้ในแผ่นดิน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2541
 จำนวนหน้า  900 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
          จำหลักไว้ในแผ่นดิน เป็นนวนิยายเกิดจากความสามารถของผู้เขียนที่นำเหตุการณ์จริงมาเป็นภูมิหลังของเรื่อง ผสมผสานกับจิตนาการเชิงวรรณศิลป์เนื้อเรื่องแสดงถึงความรักชาติ รักเพื่อนร่วมชาติ รักมิตรและครอบครัว ตลอดจนรักศักดิ์ศรี รักอุดมการณ์ และความเป็นมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1399 ครั้ง