การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

พ่อรักมู่ทู่

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ มะเนาะ ยูเด็น
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ภราดร จันทร์กลิ่น
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ โกวิท สีตลายัน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2541
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 960 ครั้ง