การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ น.ณ ปากน้ำ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม เกรยอง สไตล์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน น.ณ ปากน้ำ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ศรีบุญอุสาหกรรมการพิมพ์2541
 จำนวนหน้า272 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
           สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยาได้รวบรวมภาพถ่ายของ น. ณ ปากน้ำ ที่เก็บบันทึกไว้จากการสำรวจศึกษาข้อมูลตามแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา นำมาลำดับคำบรรยายภาพซึ่งแสดงถึงเค้าเงื่อนทางประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยที่ผ่านการแปรรูปจากกาลเวลาการบูรณระซ่อมแซม และการเคลื่อนย้าย แม้จะเป็รเพียงซากปรักหักพังของโบราณวัตถุสถาน แต่ยังคงคุณค่าในการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้อย่างดียิ่ง
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1142 ครั้ง