การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

เรือนหลวง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ปิ่นมาศ ศักดิ์ศรี
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปองลิขิต ยวดยง และวีรบุตร พิริยะนนท์ธนา
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ศรีบุญอุสาหกรรมการพิมพ์2541
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1185 ครั้ง