การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

ต้นไม้ในสวน ต้นไม้ใกล้ตัว 2

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชีวัน วิสาสะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม แดนชัย วรรณศิริมงคล
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปรีดา ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2541
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก         
 สาระสังเขป    
        ต้นไม้ในสวน ต้นไม้ใกล้ตัว 2 เป็นบทประพันสั้น ๆ บรรยายภาพให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ๆ ในชนบทกับต้นไม้หลากหลายชนิดในสวนพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ในสวน ภาพประกอบสีสดสวยทำให้หนังสือมีคุณค่ายิ่งขึ้น   
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1194 ครั้ง