การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

นาฏกรรมแห่งชีวิต

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ประชาคม ลุนามชัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สหการตนวรรณกรรม
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า    198
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
        นาฏกรรมแห่งชีวิต เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่สะท้อนให้เห็นการดำรงชีวิตท่ามกลาวความทุกข์ยากที่ต้องดิ้นรน และการนำเสนอกระบวนการทางความคิดที่เป็นกลางแสวงหาทางออกเพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น เช่น ความปรารถนาอิสรภาพ สัญชาตญาณแห่งความอยู่รอด การเอาชนะ ความทะนงตน ฯลฯ นอกจากนี้ผู้เขียนได้เสนอให้เห็นสำนึกที่ดีของมนุษย์ด้วย จึงเป็นหนังสือที่เสนอเรื่องราวของชีวิตมนุษย์อย่างมีสีสันหลากหลายโดยมีสำเนวนพรรณาที่งดงาม ก่อให้เกิดความสะเทือนอารณ์ และความลุ่มลึกทางปัญญา 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1226 ครั้ง