การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

เกวียนเล่มสุดท้าย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ อโศก ศรีสุวรรณ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1285 ครั้ง