การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

เนียนนิ้วน้อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ จุฬา ละคร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า   176
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           เนียนนิ้วน้อย เป็นหนังสือร้อยกรองที่มีเนื้อหาแสดงถึงคุณค่าของความรัก ความเอื้ออารี และความดีงามที่เป็นพลังในการดำเนินชีวิต รวมถึงธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัวที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ความสุขแก่ปวงมนุษย์และสรรพสัตว์บนพื้นโลก ผู้เขียนให้ทัศนคติและส่งเสริมจริยธรรมแก่ผู้อ่าน และมีการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่เรียบง่าย แต่คุณค่าทางวรรณศิลป์
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1475 ครั้ง