การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

สมุดข่อย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ บุญเตือน ศรีวรพจน์ และประสิทธิ์ แสงทับ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สิงห์คม บริสุทธิ์ และคณะ
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สิงห์คม บริสุทธิ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท สตาร์ปริ้นท์ จำกัด2542
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 841 ครั้ง