การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

เบี้ย บาท กษาปณ์ แบงก์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ นวรัตน์ เลขะกุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม พรีเพรส
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สกล เกษมพันธุ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)2542
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1019 ครั้ง