การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

ศรีศิขเรศวร ปราสาทพระวิหาร วิหารสวรรค์ ศาสนสถานไร้พรมแดน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ 
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม ปิยฉัตร คงอยู่
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สกล เกษมพันธุ์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เมืองโบราณ (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ ศรีบุญอุสาหกรรมการพิมพ์2542
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 947 ครั้ง