การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

แมวจอมพลัง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิริยะ สิริสิงห
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม พรรณทิพา ฤกษ์สุรนันท์
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน สราวุธ อิศรานุวรรธน์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 857 ครั้ง