การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

คนข้ามฝัน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ประชาคม ลุนาชัย
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สหการตนวรรณกรรม
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2543
 จำนวนหน้า  368 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          คนเข้าฝัน เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนได้นำเสนอเรื่องของชาวเรือตังแก ซึ่งมีขนบวัฒนธรรมกลุ่มเฉพาะ ทั้งแนะนำให้รู้จักตัวละครหลากหลาย ตั้งแต่เถ้าแก่เจ้าของเรือ ไต้ก๋ง นายท้าย ช่างเครื่อง จุมโพล่ จนถึงคนอวน ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนและดำเนินชีวิตไปตามจริต นิสัย สันดาน ความหวัง ความฝันและความท้อแท้ชินชาของตนเอง จนดูเหมือนว่าในขณะที่คนเหล่านี้จับปลาหาเลี้ยงชีวิต เขาก็ถูกกลาใหย๋แห่งชีวิตกลืนกินอยู่ด้วยเช่นกัน ผู้เขียนได้พยายามสือสารถึงผู้อ่าน สิ่งที่จะทำให้ความเหนื่อยยากและความท้อแท้เหล่านั้นมีคุณค่าขึ้น คือความหวังและความฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าในบั้นปลาย และเมื่อใดที่เราข้ามพ้นความฝันไปสู่ความจริงเมื่อนั้นทุกสิ่งก็คุ้มค่า
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1656 ครั้ง