การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

ข้าวโพดฟันหลอ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ภัทรวลี นิ่มนวล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เยาวภา จีราระรื่นศักดิ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2543
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          ข้าวโพดฟันหลอ เป็นเรื่องราวของเด็กชายชื่อข้าวโพด เป็นเด็กวัยอนุบาลซึ่งฟันน้ำนมด้านหน้าหักไป 1 ซี่ ทำให้เขารู้สึกอาย ไม่กล้าพูด  ไม่กล้ายิ้ม และไม่มีความสุข ครูจึงแนะนำข้าวโพดว่าเด็กที่มีฟันน้ำนมหักคือเด็กที่โตแล้ว จึงรู้จักคิดมากขึ้น ทำให้ข้าวโพดเกิดความมั่นใจและภูใจในตัวเอง เรื่องนี้มห้แนวคิดในด้านจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2324 ครั้ง