การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

คุณปู่แว่นตาโต

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ชมัยภร แสงกระจ่าง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นุกูล วิชัยดิษฐ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์คมบาง
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2543
 จำนวนหน้า  194
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         คุณปู่แว่นตาโต เป็นเรื่องของคุณปู่วัยเกษียณกับเด็กวัยอนุบาลและประถมน่ารักห้าคนที่เต็มไปด้วยความช่างสงสัย ซึ่งคุณปู่จะเป็นผู้นำเด็ก ๆ เหล่านั้นไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเมตตาอาทร การดำเนินเรื่องสนุกสนานน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 3911 ครั้ง