การประกวดหนังสือดีเด่น
17 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

นาฏลีลาดอกไม้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วันรวี รุ่งแสง
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ยุค ศรีอาริยะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ไว้ลาย
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2543
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 897 ครั้ง