การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

สระสนุก

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ปรีดา ปัญญาจันทร์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปรีดา ปัญญาจันทร์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์วาดดาว
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2543
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป        สระสนุก เป็นหนังสือการ์ตูนเพื่อการเรียนรู้ จัดพิมพ์เป็นชุดมีด้วยกัน 7 เล่ม แต่ละเล่มมีหลายเรื่อง นำเสนอเรื่องราวโดยใช้การ์ตูนลายเส้นขาวดำในการดำเนินเรื่อง แต่ละเรื่องนำเสนอเรื่องสั้น ๆ ผู้เขียนมีความคิดสร้างสรรค์โดยนำสระในภาษาไทยมาผสมเป็นคำที่มีความหมาย และนำเหล่านี้มาสร้างเป็นนิทาน เริ่มต้นจากนิทานสระอะ จนถึงนิทานสระเอา ผู้อ่านจะได้ทั้งความสนุกและความรู้เกี่ยวกับสระในภาษาไทย เหมาะกับวัยเด็กเล็ก
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1178 ครั้ง