การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

กกยาอีสาน : สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ รศ.ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม สุขสวัสดิ์ ตั้งวิรุฬห์ และ รุ่งนภา จิตจราด
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วิรัช ปานเจริญ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2543
 จำนวนหน้า  271
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         กกยาอีสาน : สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 เป็นเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านภาคอีสาน ซึ่งเป็นทั้งภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติของไทย จำนวน 201 ชนิดประกอบด้วยพรรณไม้สัญลักษณ์ประจำสถาบันอุดมศึกษา สมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แสดงสรรพคุณทางยาและการใช้จากคำบอกเล่าของหมอพื้นบ้าน โดยรวบรวมและลำดับรายชื่อสมุนไพรตามหลักสากล และให้ความรู้ในลักษณะหนังสือสารนุกรม ซึ่งสะดวกในการค้นหา มีภาพประกอบสวยงามมาก
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1758 ครั้ง