การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

ภูเก็ต

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุดารา สุจฉายา และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม เจียมจิตร ความสุข
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน วิจิตต์ แซ่เฮ้ง และประเวช ตันตราภิรมย์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์สารคดี ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์กรุงเทพฯ (1984)2543
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 889 ครั้ง