การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2544

นิทานจากลานไผ่

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศิริมาลา สุวรรณโภคิน
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน ปรีเปรม เปลี่ยนบำรุง
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของคุรุสภา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว2543
 จำนวนหน้า 1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
        นิทานจากไผ่ เป็นหนังสือเด็กที่มีเนื้อเรื่องใช้กอไผ่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินเรื่อง โดยสอนให้เยาวชนเข้าใจชีวิตและความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข ภาพประกอบสีสวยงามชัดเจนตลอดทั้งเล่ม ทำให้หนังสือน่าสนใจยิ่งขึ้น 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1289 ครั้ง