การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2545

หมายเหตุจากสวนโมกข์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กานติ ณ ศรัทธา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2544
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หมายเหตุจากสวนโมกข์ เป็นหนังสือรวมบทกวีแห่งการแสวงหาคุณค่าของชีวิต เนื้อหาเป็นการนำเสนอหลักธรรมและความเข้าใจชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ข้อคิดที่มีคุณค่าต่อผู้อ่านอย่างยิ่ง เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ หมายเหตุจกาสวนโมกข์ และส่วนที่ 2 หมากาพย์แห่งขุนเขา การประพันธ์ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีทางวรรณศิลป์
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1052 ครั้ง